Spisak pokojnika

Sprečite EKSHUMACIJU - uplatite svoje obaveze

Spisak pokojnika sahranjenih na "Novom groblju Bor" za čija grobna mesta ne postoje nikakvi podaci o nosiocima 
prava na korišćenje grobnog mesta, za koja takođe niko ne uplaćuje obaveznu desetogodišnju zakupninu. 
NAPOMENA: KORISTITE MOLIM (Ctrl + F) ZBOG LAKŠEG PRETRAŽIVANJA IMENA SA  ZAISTA VELIKOG SPISKA POKOJNIKA
Deonica 1/1  Deonica 2/1 Kostić Miroslava Gačić Prvoslav Mišković Mira Drač Stevan
Deonica 1/2   Kostić Dusan Gačić Dušica Mišković Gordana Damnjanović Vladimir
  Nikolić Mileva Iseni Jahija Todorović Mira Stojanović Kostadinka Damnjanović Ruža
Radulović Branislav Nikolić Velja Stojanović Jelica Bajić Jelena Đurić Zorka Saiti Admir
Radulović Sima Prodanović Smilja Ilić Jelena Bajić Vojislav Đurić Vasa Saiti Milijana
Radulović Dragan Milić Danica Mihajlović Laza Đurković Živojin Jankovski Gorisija Dodik Pera vlasnik
Radulović Dušanka Mirosavljević Marija Simonović Rada Cvetkovski Žarko Jankovski Vasa Radosavljević Vera
Pančić Jakov Mirosavljević Čeda Ilić Mileva Ilić Branko Marčetić Sofija Radosavljević Petko
Pančić Darinka Gligorijević Tihomir Ilić Nasko Gašić Petrija Perović Božana Jovanović Žika
Grekulović Milica Gligorijević Sreten Šušterić Ivica Stokić Golubica Perović Gorica Krstić Matija
Grekulović Pantelije Petrović Milorad đorđević Stevan Veljković Lazar Perović Gavrilo Stojadinović Jovanka
Pavlović Ljuba Jenikić Stana Baj Ružica Stanković Savka   Milosavljević Verka
Viduljević Bozana Zdravković Živojin Savić Lozana Stanković Dragoljub Ukupno : 150 grobnih mesta Milosavljević Đura
Grekulović Aleksandar Milosević Milenija Savić Borko Milosavljević Dragoslav   Naskov Marija vlasnik
Kiricić Milica Muserafa Milica Denkovski Olga Milosavljević Milenija Deonica 2/2 Paunović Jovan
Kiricić Radoje Merdzić Slavoljub Denkovski Petko Zajkov Vera   Ursulović Aleksandar
Trailović Kosara Merdzić Radojka Jonović Zagorka Zajkov Vladislav Vasilijić Milan Novaković Natalija
Ćirić Radmila Babić Petar Jonović Marta Bojić Draginja Vasilijić Marko Niculović Vidan
Čovikanović Jordanka Babić Pavle Branković Ljubisa Bojić Bora Vasilijić Ljubiša vlasnik Stanojković Vukoslava
Čovikanović Dragoljub Cvetković Ružica Gikić Marija Rajić Leposava Ilić Novica Kovacević Slavica
Kramić Miroslava Kiricić Zorica Gikić Milovan Pavlović Nadezda Ilić Mirka Sinanović Demir
Karić Danica Kamenović Momčilo Dvorski Nada Pavlović Vitomir Predić Otalija Sinanović Čamil
Stojković Slavko Veljulović Nada Dvorski Josip Stanković Katarina Predić Živojin Milkovski Simka
Rajković Danica Ristić Miodrag Planinc Karolina Mirošević Gordana i Zlata Predić Aleksandrina  
Janković Ikonija Ristić Nada Planinc Gabrijel Petrovski Desa Bojkovski Stojka  
Videnović Vlastimir Dinulović Danica Horjak Franka Apostolović Veselka Bojkovski Vlada Mišić Ljubica
Videnović Sava Dinulović Dimitrije Horjak Ivanka Milicević Božidar Veljković Ana Jovanović Persida
Videnović Savka Stojanović Ljubica Horjak Ivan Milicević Miroslavka Aljmaz Alan Jovanović Petar
Videnović Tomislav Nikolić Hristina Popović Stojanka Ćirić Spasena Međed Hasan Petrović Miljana
Perunović Milica Nikolić Mihajlo Malicki Petar Ćirić Dragi Stojanovski Danica Petrović Slobodan
Bugarinović Zagorka Leković Miroslava Malicki Franjo Frazon Vera Stojanovski Živko Barjaktarević Sibinka
Bugarinović Željan Osmanović Milka Malicki Jolanda Frazon Josip Đorić Miloš Barjaktarević Obren
Kalezić Cedomir Sedefi Ljubica Milutinović Stevica Stojanov Najda Blagojević Zoran Sredojević Ljiljana
Trujkić Sergija Sedefi Jusuf Milutinović Aranđel Jovanović Sava Adamović Pavlija Sredojević Dragan
Trujkić Svetlana Fajić Jelena Stamenković Sinđa Mitović Poleksija Adamović Risto  
Makulović Gordana Fajić Nikola Stamenković Krsta Mitović Ivan Radomirović Darinka Ukupno : 67 grobnih mesta
   Živković Stojadin Jaro Gordana Bunjaku Angelija Ignjatović Radomirka  
Ukupno : 46 grobna mesta Videnović Lenka Milošević Radmilo Bunjaku Dzemail Begović Mahmut Hasan Deonica 2/3
Deonica 1/3 Pleterski Alojzika Ristić đorđe Stefanović Ilinka Milošević Marija  
Deonica 1/4 Trujkić Dobrinka Nedeljković Darinka Stanojević Stana Milošević Milija Deonica 2/4
Deonica 1/5 Jotović Vidoje Neeljković Milivoje Stanojević đorđe Dimitrijević Zlatinka  
Deonica 1/6 Nikolić Radmila Vojinović Radmila Stamenković Milunka Ristić Vladimir  
Deonica 1/7 Mihajlović Laza Vojinović Milan Stamenković Vidosav Drač Nada  
Deonica 3/1 Ignjatović Ruža Demir Alit Deonica : 3/4 Stojčević Vasil Rancić Slaviša
  Milojević Milorad Šakiri Sadrija   Lorenc Braun Limeraj Isa
Petković Vladimir Milojević Danica Mitić Jordan Stošić Dragan Braun Marija Bogojević Danka
Kračunović Slavoljub Stojčić Jovanka Karić Ratomir Jović Dimitrije Velicković Aleksandar Cvetković Desanka
Živković Stanija Stojčić Slavka Karić Rosa Milutinović Milena Velicković Marija Cvetković Ranko
Mihajlović Živka Belić Jelena Milovanović Jovan Milutinović Vladimir Veljković Branko Jovanović Goran
Mihajlović Stevka Belić Vladimir Veljković Jovanka Ristić Radmila Rip Magdalena Jovanović Kostadin
Podlesnik Jože Arsić Dejan Ristić Vidosava Ristić Radovan Nikolić Dimitrije Jovanović Persida
Podlesnik Helena Ivanovski Mileva     Memedovski Magbula Jelenković Mihajlo
Radivojević Stana Ivanovski Milka Ukupno : 146 grobnih mesta Ukupno : 7 grobna mesta Buzejić Ljubica Jelenković Nada
Katarni Vasilije Ivanovski Tasa     Buzejić Katarina Mišić Brana
Populis Mitar Vučetić Roksanda   Deonica 4/1 Ristenbah Eva Mišić Milan
Populis Vasilije Vučetić Mladen     Ristenbah Anton Nikolovski Veselin
Kovacević Aleksandar Đorđević Natalija   Božinović Snezana Bogdanović Đorđe Đorđević Stana
Stanojević Svetislav Jovanović Leposava Deonica : 3/2 Božinović Predrag Veljković Blagoje Stojanović Milen
Stanojević Anka Milovanović Savka   Jovanović Ljuba Veljković Bozidarka Veljković Danica
Ganić Mileva Samardzić Koja Podijet Marija Milošević Zdravko Međedović Milena Stojanović Branislava
Martinović Petar Ristić Božidar Pandurović Mihajlo Milošević Ljubica Nikolić Persa Veljković Stanija
Ćirić Dragan Dojcinovski Marija Antić Rajna Martinović Milivoje Ćirić Jerina  Pavlović Borislav
Martinović Slavka Prvanović Slobodan Bogdanović Todor Martinović Julijana Isaković Dušanka Stoiljković Sotir
Slavkovski Kosara Prvanović Jovan Bogdanović Kruna Ivković Vladimir Pavković Kosta Stoiljković Petrija
Slavkovski Stojmen Vasiljević Ljuba Angelovski Jonka Đurić Dobrica Dimitrijević Jelena Ristanović Marko
Božić Nadežda Jovanović Olga Plešić Aleksa Kostić Darinka Zagor Jela Ristanović Milenja
Vrdah Toma Jovanović Petar Demiri Faik Dzemajlovski Hadzib Kapelet Zlatko Kadrić Milorad
Jovanović Dragutin Jovanović Olgica vlasnik Demiri Natalija Mladenović Marina Kapelet Zorica Bogdanović Slavica
Vasiljević Aleksandra Milojković Roksanda Vidmar Franc Janković Kosta Trejić Mustafa Savić Milorad
Kostić Stanko Milojević Spasoje Vidmar Ljubica Ivković Andrijana Trejić MIlica Savić Zorica
Davidović Milica Milojević Milka Kuzmanović Budimir Perović Helena Kazlovski Stanija  
Mitić Natalija Pantelić Slavica Kuzmanović Danica Barbul Marija Nedeljkovic Žarko Ukupno : 146 grobnih mesta
Davidović Vladimir Pantelić Ilija Radosavljević Borka Veljković Mileva Šusterić Janko  
Milosavljević Zoran Tričković Slavoljub Trajkovski Josip Janković Jovan Šusterić Angelina  
Knežević Marta Simon Jovko Trajkovski Ljubica Janković Jelica Jovanović Božidar  
Zdravković Dušan Kiricić Malina Đorđević Hranislav Kazaković Pavle Jeremić Stanica  
Milutinović Natalija Milić Živojin Đorđević Predrag Ćosić Ruža Vojčić Smilja  
Petrović Petar Kocić Vojislav Osmanović Marija Đerić Bosiljka Kostić Danica  
Milić Draguna Dragojević Malina Todorović Živadin Osmanović Koviljka Stanojević Vidosava  
Borkić Živojin Radosavljević Petrija Dinić Milica Pavlović Milan Stanojević Stanoje  
Borkić Leposava Radosavljević Mirko Krstović Goran Kostić Vujadin Stanojević Rada  
Jovanović Rade Herceg Viktorija Micić Tanja Kostić Persida Stojanović Sava  
Arsenijević Marija Rahmani Bajram Radošević Radomir Knežević Radomir Pantelić Nedeljko  
Stamenković Miodrag Rahmani Nedeljka Rakić Vukadin Knežević Jelica Pantelić Sofija  
Knežević Nikola Stojanović Miroslav Rakić Lozana Busnjetić Zvezdan Lukić Borko  
Knežević Nadežda Kurtalić Anka Božić Milica Busnjetić Polka Božović Mara  
Paunković Stojan Kurtalić Radovan Ljubisavljević Milan Kostić Marija Vojinović Ljubisavka  
Deak Stevanija Kosarić Aleksa Ljubisavljević Ružica Vidojić Vidojka Stanković Ljutomir  
Mitrović Milan Jung Gašpar Spajić Petar Bedzeti Katarina Stanković Zagorka  
Dasović Francika Jung Jelica Trajčev Bozin Bedzeti Refik Dimitrijević Pavle  
Grabor Leonid Stamenković Ruža Trajčev Natalija Brozović Amalija Dimitrijević Slavka  
Jovanović Petar Tasevski Krsta Todorov Nikola Mitić Stanko Stojković Ljubomir  
Jovanović Milan Tasevski Marija Todorov Anka Panić Jelenko Stojković Bosiljka  
Šipka Rade Kračunovic Milka Aleksić Rusomir Gojković Borika Mirošević Milenko  
Cvetić Vladinka Demiri Farija Aleksić Marija Gojković Radojko Mirošević Ljubinka  
Stefanović Marica Mitrović Milana Milutinović Ljubiša Guran Jovanka Pucarević Radiša  
Stefanović Duško Petković Spasa Milutinović Damnjika Čađenović Nadežda Pucarević Milica  
Veljković Dragomir Salihi Dzemailo Dimitrijević Andra Guran Milan Petković Petar  
Rajković Zivan Salihi Hanumsa Kazaković Petrija Dimitrijević Veljko Strainović Vojislav  
Miletić Dragić Mustafa Sofija Aleksić Živojin Dimitrijević Latinka Veljković Dobrila  
Rajković Krstija Bunac Danica   Milosavljević Božina Stoiljković Stojan  
Bosić Milenko Stojković Milivoje Ukupno : 41 grobno mesto Milosavljević Ilija Grubisić Tihomir  
Mladenović Stamenko Aleksić Zorka   Jovanović Vidinka Grubisić Milana  
Firko Franja Đurić Miladin Deonica : 3/3 Ljimanović Ruža Petrović Jelena  
Kirkez Barbara Danilović Ljubica   Kostić Ruža Lalić Anka  
Ignjatović Milorad Živković Vitomir   Stojčević Radmila Rancić Sergija  
Deonica : 4/2 Deonica 5/1 Stanojević Jovanka Đorđević Milutin vlasnik Deonica : 6/2 Mijatović Ruza
    Davidovski Grozdan Tasić Kosana   Niculović Ljubisa
Tasić Janićije Paunović Jelenko Davidovski Spasenija Đorđević Milan Pavlović Nikola vlasnik Niculović Dušica
Tasić Nada Paunović Slobodanka Pesovski Stevan Đorđević Radivka Pavlović Bane Nikolić Dušan vlasnik
Leporis Jovan Rančić Vladan Pesovski Venija Stojanović Milan Gajev Vili Nikolić Dušanka
Leporis Jovanka Rančić Kosara Radivojević Kadivka Milosavljević Katica Gajev Suzana Ukupno 20 grobnih mesta
Marković Neda Dobrić Dusan Stošić Sarafin Petrović Milan Rančić Slobodanka  
Radulović Jovanka Dobrić Leposava Knežević Mihajlo  Petrović Nikolija Janaćković Jevrosija Deonica 6/6
Komso Vesna Đurić Aleksandra Knežević Dobrila Pešić Dragana Dzelatin Dzeladin  
Komso Pavle Đurić Milka Jovanović Natalija Jovanović Stojadin Dzeladin Slavica Deonica 7/1
Vidović Alojz Stojicević Stijan Đorđević Živko Jovanović Mileva    
Ilić Dragan Stojicević Ljube Jonović Stanko Radivojević Jovan Ukupno: 9 grobna mesta Stojanović Bratislav
Savić Kosovka Ilić Dušan Stojmenović Dusan Petrov Miroslava   Stojanović Snežana vlasnik
Bojković Kostadin Ilić Vera Stojmenović Ljuba Branković Vlastimir Deonica 6/3 Orlić Dzemajlo
Bojković Cveta Angelovski Aleksandar Kuzmanović Jovan Branković Vidosava   Orlić Emica
Perić Slobodan Angelovski Koviljka Joksimović Milica Jončić Živojin Đokić Dragoljub  
Perić Vidoslava Popović Miodrag Milivojević Momčilo Dinkić Vojislavka Đokić Dragan Ukupno 4 grobna mesta
Dimitrov Georgi Đorđević Jelisaveta Živković Miodrag Simic Predrag vlasnik Cvetković Dušan  
Dimitrov Dimitar Milijić Olga Stamenković Stojanka Janković Petar vlasnik Cvetković Divna Deonica 7/2
Stevković Velicko Biculović Marija Cuculović Ljubomir Stojanović Zagorka vlasnik Podlesnik Biserka  
Stevković Ana Živković Malina   Jovanović Mileva Podlesnik Hajnrih vlasnik Deonica 7/3
Mostarac Marija Živković Pavle Ukupno : 96 grobnih mesta Sretenović Milijanko Smiljković Milivoje  
Šolaic Marica Stavrić Božidar   Morovec Ruža Đorđević Mila Malinić Milutin
Nesić Novica Stavrić Stanojka Deonica 5/2 Subarić Bogosav Živković Jovanka  
Nesić Lenka Lekić Rajna   Đorić Dušanka Cvetković Nikola Deonica 7/4
Lazarević Srećko Jovanović Darinka Milovanović Momčilo Mirošević Voja Alimovski Muzafer  
Lazarević Miloš Đurić Spiridon Milovanović Miroslava Mirošević Danica Zdravković Petar Jovanović Jovanka
Lazarević Borivoje Crnomarković Todor Pavlović Anica Mirošević Slobodanka Grujanović Sergeja Rajić Borivoje
Lazarević Slobodanka Crnomarković Marija Gocev Jovan Đorđević Mirko Grujanović Olivera vlasnik Kuzmanović Slavko vlasnik
Aziri Ramadan Đurić Milena Gocev Jelena Đorđević Milanka Udić Sreten Dinić Danica
Ramadani Behrija Boro Ivka Petrović Mirko Iseni Kata Destanovski Destan vlasnik Jaro Aleksandar vlasnik
Dincić Radmila Zokić Zagorka Kostić Vukosav Mijalković Aleksandra Milosavljević Kostadin Pavlović Nadezda
Pešic Stanija Zokić Pavle Sladojević Zoran Mijalković Bosanka Milosavljević Milutinka Đorđević Nenad vlasnik
Suran Ruža Umrahin Marija Stojčević Jacim Stevanović Blagoje Stojanović Ivan Đorđević Igor
Dencić Dragoljub Živković Milisav Stojčević Stana Marinković Živojin Stojanović Stana vlasnik Stevanović Božidar
Šnajder Rozalija Živković Dika Čovikanović Milivoj Marinković Radmila Mladenović Branimir Stevanović Staniša
Babić Svetozar Kalinović Jovanka Pajkić Milorad Petrović Aleksandar Mladenović Nasta Jakovljević Dragica
Paunović Danica Davidkovski Đorđe Pajkić Nadežda Petrović Jovanka   Ljatifi Jakup
Janković Miroslava Davidkovski Tonka Marinović Milka Kostić Milivoj Ukupno: 22 grobna mesta Ljatifi Safet
Tairovska Vasvija Dinkić Marija Tijanić Stanica Kostić Ristoslav   Maksimović Milica
Vitorović Stanko Međedović Dragomir Milošević Dušanka Smolčić Stepa Deonica 6/4 Maksimović Stojanka
Lapadatović Margareta Međedović Jelisaveta Miletić Svetislava Salijević Zejda   Maksimović Miloš
Đorđević Karavilka Stojmenović Rusa Jakupovski Marija Rajković Danijel vlasnik Gusevac Mirko  
Radosavljević Dragoslav Dinulović Đorđe Bundušić Ilija Rančić Darinka Gusevac Ilinka Ukupno 16 grobna mesta
Stojanovska Mileva Dinulović Natalija Bundušić Marija Rančić Katinka Trojanović Mirko  
Bobić Milan Zorica Milka Mihajlović Ljubomir Ivanović Velibor Udić Krsta Deonica 7/5
Jankov Petko Mijac Mojsije Mihajlović Marica Ivanović Miodrag vlasnik Mladenović Nastasija  
Mihajlović Božana Mijac Kalina Đurić Ljubinka Vasiljević Hristivoje Savić Tomislav  
Stošić Rosa Jovanović Ruža Nikolić Borivoje Vasiljević Vukosava Savić Lozana Petkov Veselin
Rakić Anđa Stamenković Mladen Damnjanović Radosav Makulović Krsta Milić Strain Petkov Lozana
Dzamić Damnjanka Milošević Nikodija Pešić Velimir Dimitrijević Dragica Milić Anica  
Kloanović Stana Milošević Milena Pešić Đurđa Paunović Božidar Ljatifi Ramadan Deonica 7/6 
Nikolić Slavko Ilić Radivoje  Borikić Milenko Fišer Anton Pojić Đorđe  
Nikolić Olga Ilić Milanka Ploskić Katica Fišer Olga Pojić Leposava Mladenović Ivanka vlasnik
Stoiljković Dragan Dimitrijević Ikonija Milicević Ivan Trajković Sava   Mladenović Dragan
Naumović Vera Golik Nebojša Osmanović Vitomir Tošić Miodrag Ukupno 13 grobnih mesta Mladenović Beta
Radovanović Petar Borisavljević Dragoljub Osmanović Dragana Tošić Cveta    
Birić Miroslav Borisavljević Zorica Jovanovski Stojče Trailović Ana vlasnik Deonica 6/5  
Luković Zivana Jovanović Miodrag Jovanovski Ratka Ivanović Dragomir   Ukupno 3 grobna mesta
Luković Zivadin Mitrović Stanoje   Ivanović Verica vlasnik Kuzmanović Zdravko  
Mijić Jevica Prvulović Slavka Ukupno : 35 grobnih mesta Salijević Milan Žnjikić Stana  
Mirković Marija Mitić Marija   Novaković Jelica Belčić Dragoljub vlasnik Deonica 7/7 nema
Dimitrijević Dragoljub Marinković Cedomir Deonica 5/3 Mihajlović Slobodanka vlasnik Belčić Marija  
Ajrulov Hejat Marinković Kruna   Latinković Smilja Jovanovski Veselin vlasnik  
Kupljenik Marija Mecanin Boško Deonica 5/4 Dinkić Miodrag Jovanovski Radmila Deonica 7/8 nema
Stojmenović Dušica Rotović Momirka   Joksimović Sanadin Petrović Jelenko vlasnik  
  Lehpamer Ivan Deonica 6/1 Ramić Gordan Petrović Božidarka  
Ukupno: 65 grobna mesta Lehpamer Milica   Ramić Ružica Gavrić Ranko Deonica 8/1 nema
  Mutulović Radomir Demirovski Rozija Ramić Dušan Gavrić Božidarka vlasnik  
Deonica 4/3 Mutulović Petrija Novaković Stoja Božić Luka Panajotović Jelenko vlasnik  
  Kadrić Kosana Stanojević Jelica Božić Ljubinka Vitković Mirjana Deonica 8/2 nema
Zlatković Anđa Kadrić Dragan Đurić Mihajlo Jeremić Slobodan Stanimirović Velin  
  Navijalić Miodrag Polovina Zora Šolić Marija Stanimirović Bosanka vlasnik  
Deonica 4/4 Stanojević Nikola Bogojević Dušan Ukupno : 82 grobna mesta Mijatović Mihajlo  
picture