Usluge

Informacije o uslugama javnog komunalnog preduzeća "3.OKTOBAR" Bor

JKP "3.OKTOBAR" BOR

Nudi sledeće usluge potencijalnim klijentima (fizička ili pravna lica):

Zemljani radovi (iskop, kopanje kanala, jama, planiranje, odvoz, dovoz...)

Uređenje zelenih površina (priprema terena, sadnja trave, sadnica, drvoreda, održavanje zelenih površina...)

Usluge autocisterne (snabdevanje pijaćom i tehničkom vodom, usluge pranja i čišćenja...)

Usluge cvećare (prodaja rezanog i saksijskog cveća, dekorisanje prostorija, priprema slavlja...)

Bravarske usluge (izrada metalnih konstrukcija, rekreacionih sprava, ljuljaške, klupe...)

Usluge čišćenja enterijera i eksterijera (zajedničke prostorije, stanovi, poslovni objekti...)

Upravljanje otpadom opštine Bor

Sve vrste pogrebnih usluga (prihvat i prevoz pokojnika, prodaja pogrebne opreme, kompletno uređenje grobnog mesta sa izradom okvira, nadgrobnog dela, i spomenika)

Usluge prevoza robe i materijala, u lokalu i šire

Usluge podizne platforme (elektro – hidraulična podizna platforma) maksimalne visine dizanja do 17m i nosivosti 220 kg

Izrada idejnih rešenja i potrebne dokumentacije za komunalno uređenje objekata, kao i sama realizacija projekata uz izvođenje odgovarajući radova

PUBLIC UTILITY COMPANY "3.OKTOBAR” BOR

Offers the following services to potential customers (individuals and legal entities):

Earthworks (excavation, digging canals, pits, leveling, transport services ...)

Management of the greenness (ground preparation, planting grass, plants, alleys, maintenance of greenness...)

Truck water tank services (supply of drinking and technical water, washing and cleaning services...)

Florist services (flower shop , decoration, preparing of celebrations ...)

Locksmith services (production of metal constructions, recreation devices, swings, benches ...)

Services of cleaning the interior and exterior (common rooms, apartments, business facilities ...)

All types of undertaking services (reception and transportation of the deceased, selling of funeral equipment, complete arrangement of grave places)

Management of municipal waste

Transport services of material goods, in the local and wider

Services of a lifting platform (electro - hydraulic lifting platform) maximum lift height up to 17m and 220 kg bearing capacity

Basic solutions and the necessary documentation for the arrangement of communal facilities, as projects with the execution of the works

 

Kontakt telefon:

+38130432224

+38130441698

fax: +38130445042

e – mail: jkp3oktobar@open.telekom.com ;

 

picture