Javne nabavke

Pregled Javnih nabavkI javnog komunalnog preduzeća "3.OKTOBAR" Bor

Naziv Javne nabavke
Dokumentacija (preuzimanje, pdf)
Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda
Status
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 15/2013 "Nabavka rezervnih delova za kamione i drugu mehanizaciju, I faza kvalifikacionog postupka"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori

Obaveštenje o obustavi postupka

17.06.2013. do 13:00
otvaranje ponuda
17.06.2013. do 13:30
Obustavljen
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 16/2013 "NABAVKA KOMUNALNIH KONTEJNERA OD 1,1m3 I KANTI ZAPREMINE 120l po partijama; OTVORENI POSTUPAK

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

28.06.2013. do
otvaranje ponuda
29.07.2013. do 11:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 17/2013 "NABAVKA INDUSTRIJSKE SOLI ZA POSIPANJE PUTEVA-NaCl; OTVORENI POSTUPAK

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

28.06.2013. do
otvaranje ponuda
29.07.2013. do 13:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 18/2013 "Oprema za zimsku službu-Nošeni posipač soli ; JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

01.07.2013. do
otvaranje ponuda
11.07.2013. do 11:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 15/2013 "Nabavka rezervnih delova za kamione i drugu mehanizaciju, I faza kvalifikacionog postupka"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

22.08.2013. do 13:00
otvaranje ponuda
22.08.2013. do 13:30
Otvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 16/2013 "NABAVKA KOMUNALNIH I KANTI ZAPREMINE 120l po partijama; OTVORENI POSTUPAK

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

23.08.2013. do
otvaranje ponuda
23.09.2013. do 13:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 19/2013 " NABAVKA POLOVNOG MOTORNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOŽENJE SMEĆA - tip autosmećar sa sistemom sabijanja smeća pomoću rotacionog bubnja ". OTVORENI POSTUPAK

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

25.10.2013. do 11:00
otvaranje ponuda
25.10.2013. do 11:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 20/2013 "NABAVKA ZIMSKIH GUMA ZA POTREBE VOZNOG PARKA JKP”3.OKTOBAR” BOR ZA PERIOD SEPTEMBAR-DECEMBAR 2013. GODINE ;

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

27.09.2013. do 11.00
otvaranje ponuda
27.09.2013. do 11:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 15/2013 "Nabavka rezervnih delova za kamione i drugu mehanizaciju, II faza kvalifikacionog postupka"

Poziv...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

09.10.2013. do 11.00
otvaranje ponuda
09.10.2013. do 11:30
Otvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 21/2013 "Oprema za zimsku službu-vučeni posipač soli"; JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

18.10.2013. do 11.00
otvaranje ponuda
18.10.2013. do 11:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 22/2013 "Nabavka sadnica drveća za jesenju sadnju i rasada ruža po partijama"; JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

28.10.2013. do 11.00
otvaranje ponuda
28.10.2013. do 11:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 23/2013 " NABAVKA POLOVNOG MOTORNOG VOZILA - TIP AUTOČISTILICA ". OTVORENI POSTUPAK

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

PItanja i odgovori...,

Obaveštenje o produženju roka...

Obaveštenje o obustavi postupka...

02.12.2013. do 11:00
otvaranje ponuda
02.12.2013. do 11:30
Zatvoren
DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 01/2014 "Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP 3.Oktobar", Otvoreni postupak

Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

30.01.2014. do 11:00 otvaranje ponuda 30.01.2014. u 11:30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 02/2014 "NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE"

Poziv

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

16.01.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 16.01.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 03/2014 "USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, USLUGE BAŽDARENJA ANALOGNIH TAHOGRAFA PO PARTIJAMA"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Izmena konkursne dokumentacije br. 2...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2...

24.01.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 24.01.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku broj JNOP 04/2014 otvoreni postupak "ULJA-MAZIVA I OSTALE TEČNOSTI"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Izmena konkursne dokumentacije br. 2...

Izmena konkursne dokumentacije br. 3...

Izmena konkursne dokumentacije br. 4...

PItanja i odgovori...,

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.02.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 27.02.2014. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 08/2014 "VETERINARSKI LEKOVI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, OPREMA ZA HRANJENJE I OPREMA ZA HVATANJE I POJENJE PASA I MAČAKA LUTALICA PO PARTIJAMA"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2...

24.02.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 24.02.2014. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 05/2014 "PRVA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU REZERVNI DELOVI "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...,

Obaveštenje o ažuriranju liste za priznavanje kvalifikacije...

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije...

17.03.2014. do 12.00 otvaranje ponuda 17.03.2014. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 58/2014 "Usluga mašinske obrade motora"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Izmena konkursne dokumentacije...

PItanja i odgovori...,

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

13.03.2014. do 12.00 otvaranje ponuda 13.03.2014. u 12.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 10/2014 " NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA po partijama "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5...

12.03.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 12.03.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 12/2014 "Sredstva i pribor za održavanje higijene po partijama"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

17.03.2014. do 14.00 otvaranje ponuda 17.03.2014. u 14.30
Otvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 19/2014 " Usluga osiguranja po partijama "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

PItanja i odgovori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

21.03.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 21.03.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 9/2014 " Usluge servisiranja: PARTIJA 1: USLUGA SERVISIRANJA AUTOČISTILICE JOHNSTON C50 "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

20.03.2014. do 14.00 otvaranje ponuda 20.03.2014. u 14.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 24/2014 " Usluge servisiranja nadgradnji na autosmećaru po partijama PARTIJA 1: Usluge servisiranja nadgradnji na autosmećaru tip: FARID potisna ploča "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

25.03.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 25.03.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 6/2014 " Hidraulične usluge "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

24.03.2014. do 12.00 otvaranje ponuda 24.03.2014. u 12.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 13/2014 " Резервни делови за тримере, косачице, моторне тестере и осталу механизацију за РЈ Зеленило са услугом сервисирања по партијама "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Izmena konkursne dokumentacije 2...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude 2.

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru Partija 1

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

11.04.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 11.04.2014. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 22/2014 " Usluga remonta lamele, korpe i druk ležaja "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru

09.04.2014. do 12.00 otvaranje ponuda 09.04.2014. u 12.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednostibroj 15/2014 " Kosačica, trimera za travu i živu ogradu i makaza "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru

16.04.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 16.04.2014. do 11.30
Otvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 75/2014 " Usluga servisiranja turbokompresora "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru...

05.05.2014. do 12.00 otvaranje ponuda 05.05.2014. u 12.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 05/2014 "DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU REZERVNI DELOVI "

Poziv...

PItanja i odgovori...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru Partija 1...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru Partija 3...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru Partija 5...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru Partija 6...

26.05.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 26.05.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 9/2014 " Usluge servisiranja: PARTIJA 6: USLUGA SERVISIRANJA ULT 160 "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru...

22.05.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 22.05.2014. u 11.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednostibroj 11/2014 " LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA PO PARTIJAMA "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Izmena konkursne dokumentacije 2...

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 1...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 3...

23.06.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 23.06.2014. do 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 07/2014 " Usluge servisiranja boš pumpi "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

03.07.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 03.07.2014. u 11.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 05/2014 "DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU REZERVNI DELOVI. PARTIJA 2: REZERVNI DELOVI ZA VOZILA FAP "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

07.07.2014. do 12.00 otvaranje ponuda 07.07.2014. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 21/2014 " Usluge servisiranja pumpi za vodu "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

08.07.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 08.07.2014. u 11.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednost broj 20/2014 " Usluge servisiranja hladnjaka "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

07.07.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 07.07.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 11/2014 " LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA; Partija 2 – Zaštitna obuća (duboke cipele, duboke cipele bez ojačanja, borosane i čizme (PVC ili gumene)) "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

14.07.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 14.07.2014. u 11.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednost broj 19/2014 " Partija 3: Usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

16.07.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 16.07.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti broj 65/2014 "Vulkanizerske usluge "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

21.07.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 21.07.2014. u 11.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za OTVORENI POSTUPAK JNOP 17/2014 NABAVKA POLOVNOG VOZILA – TIP AUTOČISTILICA "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

28.08.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 28.08.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 55/2014 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge protektiranja guma "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

20.08.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 20.08.2014. u 11.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 05/2014 "DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU REZERVNI DELOVI. Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ. Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP. Partija 3: Rezervni delovi za vozila IVECO. "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 1...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 2...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 3...

23.09.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 23.09.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 05/2014 "DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU REZERVNI DELOVI. Partija 4: Rezervni delovi autoelektrike za sva vozila"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

30.09.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 30.09.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 14/2014 "

 NABAVKA GUMA (pneumatika) ZA POTREBE VOZNOG PARKA PO PARTIJAMA. Otvoreni postupak".

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Izmena konkursne dokumentacije...

PItanja i odgovori 2...

Izmena konkursne dokumentacije 2...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude...

PItanja i odgovori 3...

Izmena konkursne dokumentacije 3...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude 2...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru 1...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru 2...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru 3...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru 4...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru 5...

06.11.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 06.11.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za OTVORENI POSTUPAK JNOP 84/2014 NABAVKA POLOVNE RADNE MAŠINE - GREJDER "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

05.11.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 05.11.2014. u 11.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 5/2014 "

 DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA;JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 1...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 6...

20.10.2014. do 11.00 otvranje ponuda 20.10.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za OTVORENI POSTUPAK JNOP 77/2014 "NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA PUTNIČKI I POLUTERETNI PROGRAM "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o obustavi postupka partija 1 ...  

Obaveštenje o obustavi postupka partija 2 ...  

14.11.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 14.11.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 86/2014 "

 Nabavka komunalnih kontejnera od 1.1m3 i kontejnera za selektivno prikupljanje otpada po partijama. OTVORENI POSTUPAK "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

PItanja i odgovori...

Izmena konkursne dokumentacije...

Izmena konkursne dokumentacije 2...

PItanja i odgovori 2...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 1 ...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru partija 2 ...

01.12.2014. do 11.00 otvranje ponuda 01.12.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 09/2014 ); PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge servisiranja: PARTIJA 2: USLUGA SERVISIRANJA GREJDERA "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

12.11.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 12.11.2014. u 11.30
Zatvoren
 
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 5/2014 "

 DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA; Nabavka rezervnih delova Partija 5: Rezervni delovi za pumpe za vodu nadograđene na kamione marke Mercedes 12-13 i Fap 16-16 (kataloška oznaka centrifugalne pumpe 36.00.00/2RL) "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

13.11.2014. do 11.00 otvranje ponuda 13.11.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 09/2014 ); PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge servisiranja: PARTIJA 4: USLUGA SERVISIRANJA CATERPILLARA 428D "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

PItanja i odgovori...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponude ...

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru ...

19.11.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 19.11.2014. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za Javnu nabavku broj 5/2014 "

 DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA; Nabavka rezervnih delova; Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ; Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP; Partija 4: rezervni delovi autoelektrike za sva vozila "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

12.12.2014. do 11.00 otvranje ponuda 12.12.2014. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE MALE VREDNOSTI
(JNMV broj 87/2014 ); JAVNA NABAVKA USLUGA – Nabavka usluge legalizacije softvera i nabavka softvera "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

15.12.2014. do 11.00 otvaranje ponuda 15.12.2014. u 11.30
Otvoren
 
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU - OTVORENI POSTUPAK (JNOP 01/2015); Predmet nabavke: "Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP "3. Oktobar" Bor"

Poziv

Konkursna dokumentacija

05.02.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 05.02.2015. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI (JNMV 02/2015); Predmet nabavke: "Nabavka električne energije"

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

Izmena konkursne dokumentacije

16.01.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 16.01.2015. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI (JNMV 03/2015); Predmet nabavke: "Nabavka šljunka, peska i lomljenog i drobljenog kamena po partijama"

Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje

15.01.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 15.01.2015. u 11.30
Otvoren

 

 

Povratak na vrh strane...

 

picture