Kontakt

Kontaktne informacije o javnom komunalnom preduzeću "3.OKTOBAR" Bor

Identifikacioni podaci

Naziv :JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „3.OKTOBAR“ BOR
Adresa: Bor, 7 juli br.60
Odgovorno lice: Direktor,  Dalibor Orsovanović  dipl.ing

Telefoni:
Tehnički sekretar: 030/432-224
Tehnički rukovodilac: 030/441-698
Novo groblje: 030/433-520
Cvećara: 030/424-923
Robna pijaca: 030/426-032
Fax: 030/445-042

PIB: 100567484
Matični broj: 07148372
Šifra delatnosti: 3811
Evidencioni broj obaveznika PDV: 122194917

Brojevi računa u bankama:
- 205-11131-63
- 145-4684-85
- 105-75016-21

www.jkpbor.rs
e-mail: jkp.3oktobar.bor@gmail.com

Dokument za preuzimanje: Identifikacioni podaci

picture