Javne nabavke

Pregled Javnih nabavkI javnog komunalnog preduzeća "3.OKTOBAR" Bor

 

Naziv Javne nabavke
Dokumentacija (preuzimanje, pdf)
Rok za dostavljanje/ otvaranje ponuda
Status

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 17/2019 )
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA PO PARTIJAMA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

06.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 06.02.2019. u 11.30
Otvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 38/2019 ) Nabavka rezervnih delova za trimer, kosačice, motornu testeru i ostalu mehanizaciju za RJ
Zelenilo po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

31.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 22/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluge servisiranja boš pumpi i injektora

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

31.01.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 13.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 25/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga servisiranja turbokompresora na motornim vozilima i radnim mašinama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

31.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 31.01.2019. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 59/2019 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju na vozilima, radnim mašinama i njihovoj priključnoj opremi

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

28.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 28.01.2019. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 56/2019
Nabavka usluge servisiranja nadgradnje na autosmećaru FAUN po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

18.02.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 18.02.2019. u 12.30
Otvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 9/2019 )
Nabavka vijačne robe

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

25.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 65/2019 )
Nabavka strune za trimere

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

25.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 42/2019
Nabavka usluge servisiranja autočistilice

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

18.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.02.2019. u 11.30
Otvoren

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

25.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

24.01.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 24.01.2019. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 78/2019)
Hrana za pse - granule

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

25.01.2019. do 13.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 13.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 60/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Hidraulične usluge

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

25.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 64/2019 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Odgovor na pitanje

25.01.2019. do 10.00 otvaranje ponuda 25.01.2019. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Odgovor na pitanje

24.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 24.01.2019. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 02/2019 )
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

18.01.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 18.01.2019. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 01/2019
Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP „3. Oktobar“ Bor

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

08.02.2019. do 11.00 otvaranje ponuda 08.02.2019. u 11.30
Otvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

09.01.2019. do 12.00 otvaranje ponuda 09.01.2019. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 6

31.12.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 31.12.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

19.12.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 19.12.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaklujcenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 6

14.12.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 14.12.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 71/2018 ) Nabavka laminata

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

05.12.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 05.12.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

Odgovor na pitanje

04.12.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 04.12.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 56/2018)
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge servisiranja nadgradnje na autosmećaru FAUN

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

13.11.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 13.11.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine
Partiju 7: Rezervni delovi za vozila DEUTZ

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 7

09.11.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 09.11.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

09.11.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 09.11.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

01.11.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 01.11.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 7/2018 )
Nabavka manganskog lima

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

23.10.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 23.10.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 8/2018 )
Nabavka čeličnog lima

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

23.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 23.10.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 57/2018)
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge servisiranja nadgradnje na autosmećaru FARID

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

25.10.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 25.10.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 56/2018)
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge servisiranja nadgradnje na autosmećaru FAUN

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

25.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 25.10.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 70/2018 )
Nabavka i ugradnja rolo vrata za radionicu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

19.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 19.10.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP.
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 3

18.10.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 18.10.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 79/2018 )
Nabavka vrata i prozora sa uslugom ugradnje

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

11.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 11.10.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 84/2018
Nabavka utovarivača

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

Odgovor na pitanje

02.11.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 02.11.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

11.10.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 11.10.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 16/2018 )
Nabavka katanaca, kvake, šiltova, ulošci brave, šarke i brava za metalna vrata

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

15.10.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 15.10.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

11.10.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 11.10.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 12/2018 )
Nabavka alata za radionicu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

Odgovor na pitanje broj 1

Odgovor na pitanje broj 2

04.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 04.10.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

05.10.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 05.10.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine
Partiju 7: Rezervni delovi za vozila DEUTZ

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.broj 1

Izmena konkursne dokumentacije.broj 2

Izmena konkursne dokumentacije.broj 3

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude broj 1..

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude broj 2..

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude broj 3..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 7

05.10.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 05.10.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 85/2018
Nabavka korišćenog kamiona-KIPER

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

29.10.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 29.10.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 86/2018
Nabavka teretnog vozila-multifunkcionalno

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.broj 1

Izmena konkursne dokumentacije. broj 2

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

26.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 26.10.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

01.10.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 01.10.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 72/2018 )
Nabavka opreme za zimsku službu po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

Odgovor na pitanje

28.09.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 28.09.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 18/2018
Nabavka guma (pneumatika) za potrebe voznog parka po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 4

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 5

18.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 18.10.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

24.09.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 24.09.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

24.09.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 24.09.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

21.09.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 21.09.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 6

21.09.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 21.09.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 4: rezervni delovi autoelektrike za sva vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

20.09.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 20.09.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 34/2018
Nabavka korišćenog kamiona-KIPER

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

11.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 11.10.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 54/2018)
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga servisiranja menjača za teretno vozilo marke FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

Odgovor na pitanje

14.09.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 14.09.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

12.09.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 12.09.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

07.09.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 07.09.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2

07.09.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 07.09.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

31.08.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 31.08.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 4: rezervni delovi autoelektrike za sva vozila
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

29.08.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 29.08.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK JNOP 35/2018
Nabavka auto-cisterne

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.09.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 19.09.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 13/2018)
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge servisiranja JCB 4SH SM -KOMBINOVANA RADNA MAŠINA- servisiranje
upravljačkog mehanizma

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.08.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 28.08.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.08.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 22.08.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.08.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 22.08.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 72/2018 )
Nabavka opreme za zimsku službu po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

22.08.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 22.08.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine
Partija 8: rezervni delovi za vozila RENAULT PREMIUM

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8

15.08.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 15.08.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

15.08.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 15.08.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 73/2018
Nabavka manje hidraulične podizne platforme

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produž. roka za dostavljanje ponude 1

Obaveštenje o produž. roka za dostavljanje ponude 2

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.08.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 20.08.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

19.07.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 19.07.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

19.07.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 19.07.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 77/2018)
Nabavka utovarivača

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.08.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 07.08.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 69/2018
Nabavka vozila za zoohigijensku službu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.08.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 13.08.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 39/2018
Nabavka korišćenih vozila za prevoz zaposlenih na teren

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.08.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 06.08.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.07.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 09.07.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine
Partiju 7: Rezervni delovi za vozila DEUTZ

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

09.07.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 09.07.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 51/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge servisiranja građevinske mašine - TEREX-970 ELITE

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.06.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 21.06.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 4: rezervni delovi autoelektrike za sva vozila
Partija 8: rezervni delovi za vozila RENAULT PREMIUM

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8

21.06.2018. do 13.00 otvaranje ponuda 21.06.2018. u 13.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 31/2018 )
Nabavka kosačica, trimera za travu, motornih testera, trimera za živu ogradu, makaza i duvača za lišće

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.06.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 21.06.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.06.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 19.06.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.06.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 12.06.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.06.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 14.06.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.06.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 15.06.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine
Partiju 7: Rezervni delovi za vozila DEUTZ

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

12.06.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 12.06.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

OTVORENI POSTUPAK
JNOP 15/2018
Nabavka korišćenih (polovnih) sklopova- rezervnih delova motornih vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.07.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 02.07.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

01.06.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 01.06.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 30/2018 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge poslova odgovornog izvođača građevinskih radova

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.06.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 01.06.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.05.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 24.05.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 61/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga mašinske obrade motora motornih vozila i radnih mašina

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.05.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 22.05.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.05.2018. do 13.00 otvaranje ponuda 22.05.2018. u 13.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 20/2018 )
Nabavka gumenih creva za vodu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.05.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 16.05.2018. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za

ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.05.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 16.05.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

11.05.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 11.05.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.05.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 11.05.2018. u 10.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine
Partija 7: rezervni delovi za vozila DEUTZ

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

30.04.2018. do 13.00 otvaranje ponuda 30.04.2018. u 13.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 11/2018 )
Nabavka graćevinskog alata, sitnog invertara i mešalice za beton

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odgovor na pitanje

30.04.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 30.04.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine Partija 7: rezervni delovi za vozila DEUTZ
Partija 8: rezervni delovi za vozila RENAULT PREMIUM

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8

27.04.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 27.04.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 23/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluge servisiranja pumpi za vodu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

20.04.2018. do 13.00 otvaranje ponuda 20.04.2018. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 55/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluge servisiranja hladnjaka i grejnih telai grejnih tela

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

20.04.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 20.04.2018. u 12.30
Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 40/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge protektiranja guma za vozila i nabavka polovnih guma za protektiranje

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odluka o dodeli ugovora...

 

08.10.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 08.10.2018. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 41/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Vulkanizerske usluge

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

20.04.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 20.04.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Oдлука о додели уговора ..

19.04.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 19.04.2018. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

19.04.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 19.04.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

12.04.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 12.04.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 17/2018 )
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA PO PARTIJAMA ne

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Oдлука о додели уговора ..

Odgovor na pitanje

13.04.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 13.04.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

05.04.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 05.04.2018. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Oдлука о додели уговора ..

05.04.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 05.04.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 38/2018 ) Nabavka rezervnih delova za trimere, kosačice, motorne testere i ostalu mehanizaciju za RJ
Zelenilo po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Oдлука о додели уговора ..

30.03.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 30.03.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 65/2018 )
Nabavka strune za trimere

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

30.03.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 30.03.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

27.03.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 27.03.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 4/2018 )
Nabavka hiruškog materijala za potrebe Veterinarske ambulante

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.03.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 26.03.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 21/2018 )
Nabavka veterinarskih lekova

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

26.03.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 26.03.2018. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 32/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga osiguranja po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8

23.03.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 23.03.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

22.03.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 22.03.2018. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

22.03.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 22.03.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 25/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga servisiranja turbokompresora na motornim vozilima i radnim mašinama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

15.03.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 15.03.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMVMV broj 63/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka ulja, maziva i rashladne tečnosti

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

15.03.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 15.03.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 68/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga reparacije kardanskih vratila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

15.03.2018. do 13.00 otvaranje ponuda 15.03.2018. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Oдлука о додели уговора ..

09.03.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 09.03.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

09.03.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 09.03.2018. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 9/2018 )
Nabavka vijačne robe

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

02.03.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 02.03.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMVMV broj 63/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka ulja, maziva i rashladne tečnosti

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavešteje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Odgovor na pitanje

27.02.2018. do 13.00 otvaranje ponuda 27.02.2018. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za  
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 82/2018 )
Nabavka sredstva i pribor za održavanje higijene po partijama
Partija 1: Sredstva za održavanje higijene u stambenim objektima i poslovnim prostorijama
Partija 2: Sredstva za održavanje higijene zaposlenih
Partija 3: Pribor za održavanje higijene
Partija 4: Toaletni papir za potrebe javnog WC
Partija 5: Metle


Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

27.02.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 27.02.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 42/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
USLUGA SERVISIRANjA AUTOČISTILICE JOHNSTON C50

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

27.02.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 27.02.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 03/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka šljunka, peska i lomljenog i drobljenog kamena po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

21.02.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 21.02.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

19.02.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 19.02.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 59/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju na vozilima, radnim mašinama i njihovoj priključnoj opremi

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.03.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 02.03.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  
DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 7: rezervni delovi za vozila DEUTZ

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

01.03.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 01.03.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

01.03.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 01.03.2018. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

19.02.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 19.02.2018. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  
DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

08.02.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 08.02.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  
DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Odgovor na pitanje

05.02.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 05.02.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 19/2018 )
NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA po partijama
Partija 1: Nabavka cementa (džak od 50kg) brzovezujući marka 450 betonskih i giter blokova Partija 2: Nabavka gipsa, kreča, glet masa, poludisperzije za krečenje, fasadeks, podloge za krečenje,aditiva, kamena vuna, rigips ploče i keramičke pločice
Partija 3: Nabavka fosni, colovača i štafni
Partija 4: Nabavka mrežasta armatura Ø6 , gvožđa za gredice Ø8, eksera, paljene žice Partija 5: Nabavka bodljikave žice, žice za vezivanje plastificirane, žica plastificirana pletivo, grifovane mreže, leksana, pvc lima, salonit ploča i vodootporna presovana ploča od recikliranog tetrapaka Partija 6: Cevi

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

05.02.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 05.02.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 60/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Hidraulične usluge

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

05.02.2018. do 13.00 otvaranje ponuda 05.02.2018. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 03/2018 ) PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka šljunka, peska i lomljenog i drobljenog kamena po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavešteje o obustavi postupka partija 2

Obavešteje o obustavi postupka partija 3

Oдлука о додели уговора ..

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

26.01.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 26.01.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  OTVORENI POSTUPAK
JNOP 01/2018
Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP „3. Oktobar“ Bor

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

Odgovor na pitanje

12.02.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 12.02.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

22.01.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 22.01.2018. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

22.01.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 22.01.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 22/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluge servisiranja boš pumpi i injektora

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

22.01.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 22.01.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 02/2018 )
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.01.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 16.01.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 78/2018)
Hrana za pse po partijama Partija 1: Hrana za pse – granule Partija 2: Nabavka bajatog hleba

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavešteje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora...

15.01.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 15.01.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 64/2018 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka hidraulična creva sa priključcima stegnutim na mašinama i spremnim za ugradnju na vozilima, radnim mašinama i njihovoj priključnoj opremi

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oдлука о додели уговора ..

14.01.2018. do 11.00 otvaranje ponuda 14.01.2018. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

12.01.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 12.01.2018. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

08.01.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 08.01.2018. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

05.01.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 05.01.2018. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

05.01.2018. do 10.00 otvaranje ponuda 05.01.2018. u 10.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 3

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora

04.01.2018. do 12.00 otvaranje ponuda 04.01.2018. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 3

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora

27.12.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 27.12.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

21.12.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 21.12.2017. u 10.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

19.12.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 19.12.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 13/2017)
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge servisiranja JCB 4SH SM -KOMBINOVANA RADNA MAŠINA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

18.12.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 18.12.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine


Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Odluka o dodeli ugovora

15.11.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 15.11.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine


Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora

14.12.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 14.12.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Odluka o dodeli ugovora

14.12.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 14.12.2017. u 10.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 7/2017 )
Nabavka manganskog lima

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

14.12.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 14.12.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora

27.11.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 27.11.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 37/2017 )
Nabavka korišćenog kamiona-KIPER


Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odluka o dodeli ugovora

07.11.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 07.11.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO
Partija 6: rezervni delovi za radne mašine
Partija 7: rezervni delovi za vozila DEUTZ
Partija 8: rezervni delovi za vozila RENAULT PREMIUM

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 3

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 7

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 8

Odluka o dodeli ugovora

27.11.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 27.11.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 53/2017)
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Usluga servisiranja menjača za teretno vozilo marke MERCEDES

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

24.11.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 24.11.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 24/2017 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge servisiranja - remonta visko ventilatora

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

24.11.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 24.11.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 20/2017 )
Nabavka gumenih creva za vodu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

23.11.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 23.11.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 69/2017 )
Nabavka korišćenog buldožera

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

07.11.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 07.11.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Odluka o dodeli ugovora

17.11.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 17.11.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine
Partija 8: rezervni delovi za vozila RENAULT PREMIUM

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 8

Odluka o dodeli ugovora

14.11.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 14.11.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 12/2017 )
Nabavka alata za radionicu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Odgovor na pitanje 3

Odgovor na pitanje 4

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

07.11.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 07.11.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

23.10.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 23.10.2017. u 10.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 6/2017 )
Nabavka lima za kontejnere

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

03.11.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 03.11.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 8/2017 )
Nabavka čeličnog lima

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

03.11.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 03.11.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

26.10.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 26.10.2017. u 10.30

Zatvoren

Dokumentacija za OTVORENI POSTUPAK
JNOP 18/2017
Nabavka guma (pneumatika) za potrebe voznog parka po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 3

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 4

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 5

Odluka o dodeli ugovora

09.11.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 09.11.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 73/2017 )
Nabavka novog bočnog mulčara za traktor


Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

30.10.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 30.10.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za OTVORENI POSTUPAK
JNOP 15/2017
Nabavka korišćenih (polovnih) sklopova- rezervnih delova motornih vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

21.11.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 21.11.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP

Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO.
Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 3

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora

26.10.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 26.10.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora

23.10.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 23.10.2017. u 12.30

Zatvoren

 

Dokumentacija za

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
( ЈНМВ број 34/2017 )
Набавка два трактораPoziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

13.10.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 13.10.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 70/2017 )
Nabavka profesionalne motorne testere

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

05.10.2017. do 13.00 otvaranje ponuda 05.10.2017. u 13.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 4: rezervni delovi autoelektrike za sva vozila Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 4

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora

06.10.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 06.10.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za Nabavku opreme za pružanje prve pomoći

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

05.10.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 05.10.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 71/2017 )
Nabavka nove testere za živu ogradu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

05.10.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 05.10.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
( JNMV broj 40/2017 )
PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka usluge protektiranja guma za vozila i nabavka polovnih guma za protektiranje

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora...

Odluka o dodeli ugovora...

Odgovor na pitanje...

04.10.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 04.10.2017. u 11.30

Zatvoren

Dokumentacija za ДРУГУ ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
Набавка резервних делова за путничка и полутеретна возила
Партија 1: резервни делови за путничка возила

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

03.10.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 03.10.2017. u 10.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

27.09.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 27.09.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA
JAVNA NABAVKA DOBRA
Nabavka rezervnih delova za putnička i poluteretna vozila
Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora

25.09.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 25.09.2017. u 10.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Odluka o dodeli ugovora

25.09.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 25.09.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova
Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ
Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP
Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine
Partija 7: rezervni delovi za vozila DEUTZ

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 1

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 6

Obavestenje o zaključenju ugovora partija 7

Odluka o dodeli ugovora

03.10.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 03.10.2017. u 12.30

Zatvoren

Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova   Партија 2: резервни делови за возила FAP, Партија 6: Резервни делови за радне машине    JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

18.09.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 18.09.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -NABAVKA KONTEJNERA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA 1,1m3 I KANTI ZA ODLAGANJE KUĆNOG SMEĆA ZAPREMINE 120l 31/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

18.09.2017. do 13.00 otvaranje ponuda 18.09.2017. u 13.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA DVA TRAKTORA
JNMV broj
34/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

 
25.09.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 25.09.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO PARTIJAMA, Partija 1: Usluga izrade tehničke dokumentacije-izrada "Radnog plana postrojenja sa programom korektivnih mera i dinamikom rada postrojenja "Plan prilagođavanja postrojenja", partija 2:  Izrada izveštaja o zatečenom stanju objekata radi ozakonjenja JNMV broj 33/2017

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

13.09.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 13.09.2017. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

11.09.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 11.09.2017. u 10.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES BENZ, Партија 2: резервни делови за возила FAP,  Партија 3: резервни делови за возила IVECO, Партија 6: резервни делови за радне машине, broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija.

08.09.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 08.09.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA NOVOG KOTLA ZA CENTRALNO GREJANJE SA USLUGOM UGRADNJE
JNMV broj
72/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

 
04.09.2017. do 13.00 otvaranje ponuda 04.09.2017. u 13.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA NADOGRADNJE NA AUTOSMEĆARU SEMAT JNMV broj 14/2017

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Oдлука о додели уговора .

05.09.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 05.09.2017. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila  broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

30.08.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 30.08.2017. u 10.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES BENZ, Партија 2: резервни делови за возила FAP,  Партија 6: резервни делови за радне машине, broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija.

Oдлука о додели уговора .

30.08.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 30.08.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA  KORIŠĆENOG POGREBNOG VOZILA
JNMV broj
39/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


27.07.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 27.07.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES BENZ Партија 2: резервни делови за возила FAP   broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija.

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

26.07.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 26.07.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila  broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.07.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 26.07.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 6: резервни делови за радне машине
,  broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija.

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.07.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 21.07.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.07.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 17.07.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 2: резервни делови за возила ФАП
Партија 6: резервни делови за радне машине
,  broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija.

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

17.07.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 17.07.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA  KORIŠĆENOG POGREBNOG VOZILA
JNMV broj
39/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

 

 

 

 
10.07.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 10.07.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES BENZ
Партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила
Партија 7: резервни делови за возила DEUTZ
,  broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija.

03.07.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 03.07.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA  VIJAČNE ROBE
JNMV broj
9/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

 
23.06.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 23.06.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -NABAVKA KORIŠĆENOG POGREBNOG VOZILA 39/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Odluka o obustavi postupka ..

Obaveštenje o obustavi postupka

21.06.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 21.06.2017. u 12.30
Zarvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE USLUGA REPARACIJE KARDANSKIH VRATILA
JNMV bro
j 68/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


14.06.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 14.06.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Партија 1:Резервни делови за путничка возила
 10/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.06.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 14.06.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES BENZ Партија 2: резервни делови за возила FAP . Партија 5: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке Mercedes 12- 13(kataloška oznaka centrifugalne pumpe 36.00.00/2RL VATROSPREM) Партија 6: Резервни делови за радне машине Партија 7: резервни делови за возила DEUTZ   JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.06.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 07.06.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Партија 1:Резервни делови за путничка возила
Партија 2: резервни делови за полутеретна возила 10/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора

.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.06.2017.u 10.00
otvaranje ponuda
05.06.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA  KATANACA, KVAKE, ŠILTOVA, ULOŽCI BRAVE, ŠARKE I BRAVE ZA METALNA VRATA
JNMV broj
16/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
24.05.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 24.05.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 6: резервни делови за radne mašine
,  broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.05.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 22.05.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE USLUGA SERVISIRANJA MENJAČA ZA TERETNO VOZILO MARKE FAP
JNMV broj
54/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


16.05.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 16.05.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES, Партија 2: резервни делови за возила FAP
,  broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.05.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 08.05.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE VULKANIZERSKE USLUGE
JNMV broj
41/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
08.05.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 08.05.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Партија 1:Резервни делови за путничка возила
Партија 2: резервни делови за полутеретна возила 10/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

18.04.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 18.04.2017. u 10.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Partija 1:rezervni delovi za vozila MERCEDES, Partija3: rezervni delovi za vozilа IVECO,Partija 7: rezervni delovi za vozila   DEUTZ JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

18.04.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 18.04.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA PUMPI ZA VODU JNMV broj 23/2017

Poziv...

Konkursna dokumentaci

07.04.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 07.034.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA HLADNJAKA I GREJNIH TELA
JNMV broj
55/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

 
10.04.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 10.04.2017. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE MAŠINSKE OBRADE MOTORA, MOTORNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
 JNMV broj 61/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Oдлука о додели уговора .

05.04.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 05.034.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила  JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

05.04.2017. do 13.00 otvaranje ponuda 05.04.2017. u 13.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE REPARACIJE FELNI
 JNMV broj 62/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Oдлука о додели уговора .

05.04.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 05.034.2017. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Partija 1:rezervni delovi za vozila MERCEDES, Partija2: rezervni delovi za vozilа FAP,Partija 6: rezervni delovi za radne mašine   JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

31.03.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 31.03.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -NABAVKA VETERINARSKIH LEKOVA 21/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

 Oдлука о додели уговора .

03.04.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 03.04.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA  GRAĐEVINSKOG ALATA, SITNOG INVENTARA I MEŠALICA ZA BETON
JNMV broj
11/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора .

 
29.03.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 29.03.2017. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE OSIGURANJA PO PARTIJAMA
 JNMV broj 32/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

28.03.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 28.03.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Партија 2: резервни делови за возила FAP Партија 6: резервни делови за радне машине   JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

22.03.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 22.03.2017. u 10.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA 
Партија 2: резервни делови за полутеретна возила 10/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

22.03.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 22.03.2017. u 10.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA  HIDRAULIČNIH SREVA SA PRIKLJUČCIMA STEGNUTIM NA MAŠINAMA ZA UGRADNJU NA VOZILIMA, RADNIM MAŠINAMA I NJIHOVOJ PRIKLJUČNOJ OPREMI
JNMV broj
64/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

 
20.03.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 20.03.2017. u 11.30
Otvoren
Dokumentacija za priznavanje kvalifikacije u okviru prve faze kvalifikacionog postupka za javnu nabavku dobara JN br. 10/2017 PREDMET NABAVKE  REZERVNIH DELOVA PO PARTIJAMA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

10.04.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 10.04.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Партија 2: резервни делови за возила FAP Партија 6: резервни делови за радне машине Партија 7: резервни делови за за возила DEUTZ Партија 8: резервни делови за возила RENAULT PREMIUM  JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

17.03.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 17.03.2017. u 10.30
Otvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE MEHANIČKE OBRADE MATERIJALA ZA UGRADNJU NA VOZILIMA, RADNIM MAŠINAMA I NJIHOVOJ PRIKLJUČNOJ OPREMI
 JNMV broj 59/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Oдлука о додели уговора .

20.03.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 20.03.2017. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA  TRIMERA, KOSAČICA I TRIMERA ZA ŽIVU OGRADU
JNMV broj
31/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
17.03.2017. do 13.00 otvaranje ponuda 17.03.2017. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Партија 1:Резервни делови за путничка возила
Партија 2: резервни делови за полутеретна возила 10/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

15.03.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 15.03.2017. u 10.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA STRUNE ZA TRIMERE
JNMV broj
65/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
15.03.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 15.03.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -NABAVKA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA U OPREME PO PARTIJAMA 17/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.03.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 17.03.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA- УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА АУТОЧИСТИЛИЦЕ JOHNSTON C50
JNMV broj
42/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 13.03.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.03.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 06.03.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES Партија 2: резервни делови за возила FAP Партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила Партија 7: резервни делови за за возила DEUTZ  JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 09.03.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA TRIMERE, KOSAČICE, MOTORNE TESTERE I OSTALU MEHANIZACIJU ZA RJ ZELENILO PO PARTIJAMA 38/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 03.03.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA- NABAVKA HIDRAULIČNIH USLUGA
JNMV broj
60/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

01.03.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 01.03.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka građevinskog materijala po partijama JNMV broj 19/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.03.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 01.03.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Партија 2: резервни делови за возила FAP Партија 6: резервни делови за радне машине   JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.02.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 21.02.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.02.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 21.02.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA-

SERVISIRANJA BOŠ PUMPI I INJEKTORA

JNMV broj 22/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.02.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 21.02.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA  TURBOKOMPRESORA NA MOTORNIM VOZILIMA I RADNIM MAŠINAMA
 JNMV broj 25/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 22.02.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova  Партија 6: резервни делови за радне машине   JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.02.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 13.02.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka sistema za satelitsko praćenje vozila sa sondama za merenje nivoa goriva, i GPS lokatora-personalnih uređaja za praćenje osoba JNMV broj 36/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.02.2017. do 11.30 otvaranje ponuda 13.02.2017. u 12.00
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES Партија 2: резервни делови за возила FAP Партија 6: резервни делови за радне машине Партија 7: резервни делови за за возила DEUTZ  JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.02.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 06.02.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Partija 1: rezervni delovi za putnička vozila broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.02.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 06.02.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA ULJA MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI
JNMV broj
63/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
03.02.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 03.02.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.01.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 24.01.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES Партија 2: резервни делови за возила FAP Партија 6: резервни делови за радне машине Партија 7: резервни делови за за возила DEUTZ  JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.01.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 24.01.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 1: резервни делови за возила MERCEDES, Партија 4: Резервни делови аутоелектрике за сва возила,
Партија 6: резервни делови за радне машине
,  broj 5/201
7

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.01.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 23.01.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES,Партија 2: резервни делови за возила FAP, Partija 6: rezervni delovi za radne mašine  JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.01.2017. do 12.00 otvaranje ponuda 18.01.2017. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.01.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 18.01.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA HIRUŠKOG MATERIJALA ZA POTREBE VETERINARSKE AMBULANTE
JNMV broj
4/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
20.01.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 20.01.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka šljunka, peska, lomljenog i drobljenog kamena po partijama JNMV broj 3/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.01.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 17.01.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
JNMV broj
2/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
16.01.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 16.01.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP"3.oktobar"Bor JNOP broj 1/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.02.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 13.02.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES, JN 5/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

13.01.2017. do 13.00 otvaranje ponuda 13.01.2017. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA  Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2017

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.01.2017. do 10.00 otvaranje ponuda 13.01.2017. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.12.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 22.12.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija....

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.01.2017. do 11.00 otvaranje ponuda 05.01.2017. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA SERVISIRANJA ULT 160 JNMV 46/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.12.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 19.12.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 7: резервни делови за возила DEUTZ,  broj 5/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.12.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 19.12.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES,Партија 2: резервни делови за возила FAP  JN 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 16.12.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2016. do 10.00 otvaranje ponuda 16.12.2016. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA SERVISIRANJA KOMBINOVANE GRAĐEVINSKE MAŠINE KRAMER JNMV 47/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.12.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 16.12.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije-izrada idejnog projekta za proširenje kapaciteta objekata za privremeni smeštaj pasa lutalica (za objekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola)
 JNMV broj 33/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.12.2016. do 11.00 otvaranje ponuda
13.12.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES,Партија 2: резервни делови за возила FAP, Partija 6: rezervni delovi za radne mašine  JN 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.12.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 08.12.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   
Партија 2: резервни делови за возила FAP
Партија 6: резервни делови за радне машине
Партија 7: резервни делови за возила DEUTZ,  broj 5/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.11.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 24.11.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova: Партија 2: резервни делови за возила FAP  JN 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 17.11.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila  broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.11.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 16.11.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova: Partija 6: rezervni delovi za radne mašine  JN 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.11.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 16.11.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -

NABAVKA MANGANSKOG LIMA

 JNMV broj 7/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.11.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 15.11.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA- NABAVKA LIMA ZA KONTEJNERE JNMV 6/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.11.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 15.11.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila  broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.11.2016. do 10.00 otvaranje ponuda 08.11.2016. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES,Партија 2: резервни делови за возила FAP, Partija 6: rezervni delovi za radne mašine  JN 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.11.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 08.11.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila  broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.10.2016. do 10.00 otvaranje ponuda 19.10.2016. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES, Partija 6: rezervni delovi za radne mašine  JN 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.10.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 19.10.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE NABAVKA USLUGE PROTEKTIRANJA GUMA ZA VOZILA I NABAVKA POLOVNIH GUMA ZA PROTEKTIRANJE
 JNMV broj 40/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.10.2016. do 11.00 otvaranje ponuda
17.10.2016. u 11.30
Zatvoren

Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBAR-NABAVKA GUMA ZA POTREBE VOZNOG PARKA JNMV 18/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Druga Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Trća  Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.10.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 12.10.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   Partija 2: Rezervni delovi za za vozila FAP,  broj 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.09.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 16.09.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES  Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO  Partija 6: rezervni delovi za radne mašine  JN 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.09.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 14.09.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -

NABAVKA ALATA ZA RADIONICU

 JNMV broj 12/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.09.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 14.09.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA -II faza kvalifikacionog postupka – Nabavka rezervnih delova Partija 1: rezervni delovi za vozila MERCEDES Partija 2: rezervni delovi za vozila FAP Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO Partija 4: rezervni delovi autoelektrike za sva vozila Partija 6: rezervni delovi za radne mašine Partija 7: rezervni delovi za vozila DEUTZ JN 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.08.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 31.08.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.08.2016. do 10.00 otvaranje ponuda 29.08.2016. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA- USLUGA REPARACIJE FELNI JNMV 62/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.07.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 20.07.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -NABAVKA ČELIČNOG LIMA JNMV broj 8/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.07.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 19.07.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA- POLOVNE KAMION-AUTOSMEĆAR JNMV 37/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.07.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 15.072016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES, Partija 2: Rezervni delovi za za vozila FAP,  broj 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.07.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 12.07.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila  broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.07.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 13.07.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -NABAVKA POLOVNIH VOZILA ZA PREVOZ ZAPOSLENIH NA TEREN JNMV broj 95/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.07.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 12.07.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA- POLOVNE RADNE MAŠINE SA UTOVARNOM KAŠIKOM JNMV 34/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.07.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 07.072016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -POLOVNE  KOMBINOVANE RADNE MAŠINE SA PREDNJOM UTOVARNOM I ZADNJOM ROVOKOPAČKOM KAŠIKOM JNMV broj 94/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.07.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 07.07.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila  broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.07.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 06.07.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -VETERINARSKIH LEKOVA I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 JNMV broj 21/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.07.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 05.07.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova  Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES   Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 29.06.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 29.06.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA  TURBOKOMPRESORA NA MOTORNIM VOZILIMA I RADNIM MAŠINAMA
 JNMV broj 25/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentaci

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 23.06.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA SERVISIRANJA - REMONT VISKO VENTILATORA JNMV 24/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 23.06.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   Partija 2: Rezervni delovi za za vozila FAP,  broj 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.06.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 16.06.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.06.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 14.06.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   Partija 4: Rezervni delovi autoelektrike za sva vozila, Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine Partija 7:
Rezervni delovi za vozila DEUTZ,  broj 5/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.06.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 09.06.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA- VETERINARSKIH LEKOVA I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (čipovi,strelice i iglice za pušku) po partijama
 JNMV broj 21/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Odluka o obustavi postupka ..

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.06.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 09.06.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI   Partija 1:
Rezervni delovi za vozila MERCEDES, Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP, Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine  broj 5/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.05.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 17.05.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA- OPREMA ZA HVATANJE PASA LUTALICA
JNMV broj
91/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.05.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 09.05.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -VETERINARSKIH LEKOVA I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (čipovi,strelice i iglice za pušku) po partijama
 JNMV broj 21/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka

17.05.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 17.05.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA- GRAĐEVINSKOG ALATA I SITANOG INVENTARA
JNMV broj
11/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.04.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 21.04.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI    Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine  broj 5/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.04.2016. do 10.00 otvaranje ponuda 18.04.2016. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova  Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES  Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 04.04.2016. do 10.00 otvaranje ponuda 04.04.2016. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGA -REGLAŽE TRAPA MOTORNIH VOZILA
 JNMV broj 70/201
6

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 04.04.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA- VULKANIZERSKE USLUGE
JNMV broj
41/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 04.04.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -NABAVKA KATANCA, KVAKI, ŠILTOVA, ULOŠCI BRAVE, ŠARKE I BRAVE ZA METALNA VRATA JNMV broj 16/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 01.04.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA-

REPARACIJE KARDANSKIH VRATILA

JNMV broj 69/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 01.04.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova    Partija 1: Rezervni delovi za MERCEDES

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.03.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 28.03.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA-

SERVISIRANJA BOŠ PUMPI I INJEKTORA

JNMV broj 22/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovorua

23.03.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 23.03.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGA OSIGURANJA PO PARTIJAMA JNMV broj 32/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.03.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 23.03.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA-

LIČNA  ZAŠTITNA SREDSTVA I

OPREMA PO PARTIJAMA 

JNMV broj 17/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 21.03.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za priznavanje kvalifikacije u okviru prve faze kvalifikacionog postupka za javnu nabavku dobara JN br. 5/2016 PREDMET NABAVKE  REZERVNIH DELOVA PO PARTIJAMA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Oдлука о признавању квалификације .

Oдбавестење о признавању квалификације .

Услови о ажурирању листе кандидата .

Oдлука о ажурирању листе кандидата  .

Oдбавестење о признавању квалификације .

08.04.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 08.04.2016. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova  Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES  Partija 3: Rezervni delovi za IVECO

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 15.03.2016. do 10.00 otvaranje ponuda 15.03.2016. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA -CEVI ZA IGRALIŠTA JNMV broj 96/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.03.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 15.03.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA- MAŠINSKE OBRADE MOTORA MOTORNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
JNMV broj
612016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.03.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 15.03.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGA- NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA HLADNJAKA JNMV broj 55/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 09.03.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA- SERVISIRANJA PUMPI ZA VODU
JNMV broj
23/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 09.03.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.03.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 04.03.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova  Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES  Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 04.03.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 04.03.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova    Partija 1: Rezervni delovi za MERCEDES, Partija 5: Rezervni delovi za pumpe za vodu nadograđene na kamione marke MERCEDES

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 22.02.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA- SREDSTVA I PRIBOR ZA HIGIJENU PO PARTIJAMA
JNMV broj
4/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.02.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 23.02.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka ulja, maziva i rashladne tečnosti JNMV broj 63/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 22.02.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA SERVISIRANJA AUTOČISTILICE JOHNSTON C50
JNMV broj
42/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.02.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 18.02.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka građevinskog materijala po partijama JNMV broj 19/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.02.2016. do 10.00 otvaranje ponuda 04.02.2016. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA- NABAVKAHIDRAULIČNIH CREVA SA PRIKLJUČCIMA STEGNUTIM NA MAŠINAMA I SPREMNIM ZA UGRADNJU NA VOZILIMA, RADNIM MAŠINAMA I NJIHOVOJ PRIKLJUČNOJ OPREMI
JNMV broj
64/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.02.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 01.02.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka ulja, maziva i rashladne tečnosti JNMV broj 63/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odgovor na pitanje

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

01.02.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 01.02.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova  Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP 

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 27.01.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 27.01.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka vijačne robe JNMV broj 9/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.01.2016. do 13.00 otvaranje ponuda 27.01.2016. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova  Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES  Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 22.01.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 22.01.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGA Nabavka usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju na vozilima, radnim mašinama i njihovoj priključnoj opremi JNMV broj 59/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора .

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.01.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 20.01.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA- NABAVKA HIDRAULIČNIH USLUGA
JNMV broj
60/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

  Oдлука о додели уговора .. 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.01.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 19.01.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova    Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

18.01.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 18.01.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova  Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP  Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.01.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 14.01.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka šljunka, peska, lomljenog i drobljenog kamena po partijama JNMV broj 3/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.01.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 15.01.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
JNMV broj
2/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.01.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 15.01.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP"3.oktobar"Bor JNOP broj 1/2016

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Druga izmena konkursne dokumentacije.

Odgovor na pitanje

Treća izmena konkursne dokumentacije.

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.02.2016. do 11.00 otvaranje ponuda 05.02.2016. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP  Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ..
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.01.2016. do 12.00 otvaranje ponuda 04.01.2016. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka čeličnog lima JNMV broj 8/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 16.12.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP Partija 3: Rezervni delovi za vozila IVECO Partija 4: rezervni delovi autoelektrike za sva vozila Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Odgovor na pitanje

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.12.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 17.12.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA REZERVNI  DELOVI  ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila broj 10/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 11.12.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA NABAVKA OPREME ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI (KOMPLET PRVE POMOĆI)
JNMV broj 93/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje

Oдлука о додели уговора ..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.12.2015. do 10.00 otvaranje ponuda 14.12.2015. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka alata za radionicu JNMV broj 12/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.12.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 14.12.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6

20.11.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 20.11.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka mikročipova za pse i mačke JNMV broj 21/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.11.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 12.11.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU JNMV broj 92/2015 , Nabavka motorne testere za živu ogradu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.11.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 13.11.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za  JAVNU NABAVKU USLUGA Usluga montaže oluka JNMV broj 29/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.11.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 10.11.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE Nabavka usluge servisiranja menjača za teretno vozilo marke FAP JNMV broj 54/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.11.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 06.11.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA JNOP 18/2015 NABAVKA GUMA (pneumatika) ZA POTREBE VOZNOG PARKA PO PARTIJAMA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije.1

Izmena konkursne dokumentacije.2

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Odgovor na pitanje 1...

Izmena konkursne dokumentacije.3

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5

25.11.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 25.11.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES Partija 3: Rezervni delovi za vozila IVECO Partija 4: Rezervni delovi autoelektrike za sva vozila Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija..

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6

28.10.2015. do 10.00 otvaranje ponuda 28.10.2015. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA JNMV broj 7/2015 Nabavka manganskog lima

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.10.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 27.10.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP Partija 4: Rezervni delovi autoelektrike za sva vozila Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.10.2015. do 10.00 otvaranje ponuda 19.10.2015. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA JNMV broj 36/2015 Nabavka korišćenog teretnog motornog vozila-kamion

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.10.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 09.10.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA Nabavka gumenih creva za vodu JNMV broj 20/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje ...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.09.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 23.09.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ЈAVNU NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP Partija 3: Rezervni delovi za vozila IVECO Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje ...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Oдлука о додели уговора ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6

16.09.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 16.09.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za OTVORENI POSTUPAK JNOP, 34/2015 – Nabavka komunalnih kontejnera od 1,1m3

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje ...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.08.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 31.08.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za OTVORENI POSTUPAK JNOP 37/2015 NABAVKA KORIŠĆENE-POLOVNE AUTOCISTERNE

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.08.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 28.08.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.07.2015. do 10.00 otvaranje ponuda 30.07.2015. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE JNMV broj 40/2015 USLUGA PROTEKTIRANјA GUMA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Odgovor na pitanje 1...

Odgovor na pitanje 2...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.07.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 29.07.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP. Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.07.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 17.07.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 25/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluga servisiranja turbokompresora na motornim vozilima i radnim mašinama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.06.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 29.06.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za

JAVNU NABAVKU USLUGE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 70/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluga reglaže trapa motornih vozila

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.06.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 29.06.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBRA – NABAVKA REZERVNIH DELOVA PARTIJA 1: REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MERCEDES BENZ PARTIJA 3: REZERVNI DELOVI ZA VOZILA IVECO. PARTIJA 4: REZERVNI DELOVI AUTOELEKTRIKE ZA SVA VOZILA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ..

25.06.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 25.06.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 28/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Reparacija auto-gas instalacije - PLINSKE

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.06.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 08.06.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUSLUGE JNMV broj 41/2015: Vulkanizerske usluge

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

20.05.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 20.05.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP. Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

08.05.2015. do 10.00 otvaranje ponuda 08.05.2015. u 10.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 16/2015 ) Nabavka katanaca, kvaka, šiltova, ulošci brave, šarke i brava za metalna vrata

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

08.05.2015. do 13.00 otvaranje ponuda 08.05.2015. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 17/2015) PREDMET JAVNE NABAVKE: LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje ...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

12.05.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 12.05.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 11/2015 ) Nabavka graćevinskog alata i sitnog invertara

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

08.05.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 08.05.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 43/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge servisiranja grejdera po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2

05.05.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 05.05.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 17/2015) PREDMET JAVNE NABAVKE: LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA PO PARTIJAMA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o obustavi postupka ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

17.04.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 17.04.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA REZERVNIH DELOVA ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA Partija 1:Rezervni delovi za putnička vozila Partija 2: rezervni delovi za poluteretna vozila JAVNA NABAVKA BR. 10/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

16.04.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 16.04.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 21/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Veterinarski lekovi i medicinski potrošni materijal po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje ...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

15.05.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 15.05.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 9/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Nabavka vijačne robe

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

15.04.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 15.04.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 30/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Nabavka usluge verifikacije SRPS ISO 9001:2008 standarda

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Odgovor na pitanje 1...

Odgovor na pitanje 2...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

14.04.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 14.04.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP. Partija6: Rezervni delovi za radne mašine JAVNA NABAVKA BR. 5/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6...

03.04.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 03.04.2015. u 11.30
Zartvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 60/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Hidraulične usluge

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ..

20.03.2015. do 13.00 otvaranje ponuda 20.03.2015. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGA; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 32/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluga osiguranja po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Odgovor na pitanje 1...

Odgovor na pitanje 2...

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4..

20.03.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 20.03.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 17/2015) PREDMET JAVNE NABAVKE: LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA PO PARTIJAMA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena poziva...

Odgovor na pitanje 1...

Odgovor na pitanje 2...

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 3

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2...

18.03.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 18.03.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP. Partija6: Rezervni delovi za radne mašine JAVNA NABAVKA BR. 5/2015

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6...

11.03.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 11.03.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 19/2015 ) NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5...

12.03.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 12.03.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA; JAVNA NABAVKA DOBRA – Nabavka rezervnih delova Partija 1: Rezervni delovi za vozila MERCEDES BENZ Partija 2: Rezervni delovi za vozila FAP. Partija 3: rezervni delovi za vozila IVECO. Partija 4: rezervni delovi autoelektrike za sva vozila Partija 6: Rezervni delovi za radne mašine

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6...

27.01.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 27.01.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za priznavanje kvalifikacije u okviru prve faze kvalifikacionog postupka za javnu nabavku dobara JN br. 10/2015 PREDMET NABAVKE Prva faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku: REZERVNIH DELOVA ZA PUTNIČKA I POLUTERETNA VOZILA

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

Obaveštenje o uslovima i načinu ažuriranja liste kandidata

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

23.03.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 23.03.2015. u 12.30
Otvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 22/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge servisiranja boš pumpi

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

02.03.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 02.03.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 23/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge servisiranja pumpi za vodu

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

03.03.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 03.03.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 55/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge servisiranja hladnjaka:

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

26.02.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 26.02.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 14/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Nabavka bočne kosačice za ugradnju na vozilo MB UNIMOG (nove ili korišćene)

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

23.02.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 23.02.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 61/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluga mašinske obrade motora

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

23.02.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 23.02.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMVMV broj 63/2015 ); PREDMET JAVNE NABAVKE: Nabavka ulja, maziva i rashladne tečnosti

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Odgovor na pitanje 1...

Odgovor na pitanje 2...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

11.02.2015. do 13.00 otvaranje ponuda 11.02.2015. u 13.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 59/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Nabavka usluge mehaničke obrade materijala za ugradnju

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

10.02.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 10.02.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 03/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Nabavka šlјunka, peska i lomlјenog i droblјenog kamena po partijama

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2...

06.02.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 06.02.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 64/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Nabavka hidrauličnih creva sa priklјučcima

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

06.02.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 06.02.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU DOBARA; POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 4/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Sredstva i pribor za održavanje higijene po partijama "

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5...

05.02.2015. do 12.00 otvaranje ponuda 05.02.2015. u 12.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU USLUGE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ( JNMV broj 42/2015 ) PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge servisiranja: USLUGA SERVISIRANјA AUTOČISTILICE JOHNSTON C50

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

05.02.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 05.05.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI (JNMV 03/2015); Predmet nabavke: "Nabavka šljunka, peska i lomljenog i drobljenog kamena po partijama"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda...

Izmena konkursne dokumentacije...

Odgovor na pitanje...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4...

15.01.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 15.01.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI (JNMV 02/2015); Predmet nabavke: "Nabavka električne energije"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Odgovor na pitanje...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

16.01.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 16.01.2015. u 11.30
Zatvoren
Dokumentacija za JAVNU NABAVKU - OTVORENI POSTUPAK (JNOP 01/2015); Predmet nabavke: "Nabavka goriva za potrebe voznog parka JKP "3. Oktobar" Bor"

Poziv...

Konkursna dokumentacija...

Izmena konkursne dokumentacije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

05.02.2015. do 11.00 otvaranje ponuda 05.02.2015. u 11.30
Zatvoren

 

 

Povratak na vrh strane...

 

picture